Благотворителен базар и разходка „Достъпното блато“

Достъпното блато

И тази година ще имаме удоволствието да се включим в БАЙК И РЪН ЗА ЧЕПЪН. Няма да се състезаваме, но сме ви подготвили други приятни развлечения.

На площада пред общината в град Драгоман, където е стартът на състезанието, ще намерите нашия благотворителен базар. Тук ще можете да откриете различни ръчно изработени изделия/сувенири – едните, направени от нашите мили доброволци, а другите – от прекрасните авторки Анелия Пашова – Anelia Pashova Illustrator, Антония Илиева – ТОЧКА СПОТ, Яна Казакова – Yana Kazakova IllustrationAva Emi  и Niuffa.

Събраните средства ще бъдат в полза на дарителската кампания „Достъпното блато“:

За тези, които няма да се състезават, но ще се включат в празника, предвиждаме два тура – ботанически тур на Чепън планина и тур за наблюдение на птици на Драгоманското блато.

  • Ботаническия маршрут върви по склоновете и билото на Чепън планина и се изкачва на най-високия ù връх – Петров кръст. Изходната точка е на около 850 м. н. в. и се достига до 1206 м. н. в. Преминава се през сухи тревни и храстови съобщества, в които могат да се наблюдават десетки редки растителни видове. Сред тях някои български и балкански ендемити, или много редки растения. Чепън планина и Драгоманското блато са част от Натура 2000 зоната „Драгоман” и важно място за растенията – „Чепън – Драгоман”. Освен богатото растително разнообразие в Чепън, в района може да се наблюдава и голямото разнообразие на блатни и ливадни растения, земноводни, влечуги и птици.
  • Освен растенията по Чепън планина, ще ви покажем и птиците в Драгоманското блато. Предлагаме ви тур за наблюдение на птици (1,5 -2 часа), който ще започне след старта на състезанието.При заявка, предоставяме бинокли, осигурена е и зрителна тръба.

Таксите за участие и в двете обиколки са в полза на кампанията „Достъпното блато„.

  • За ботаническия тур – 20 лв (има отстъпка за семейство!)
  • За наблюдение на птици – 10 лв

*за деца безплатно

И двата тура ще започнат след старта на състезанието. Събираме се при щанда на СДП Балкани от 10 -10.30 ч , тръгваме в 11 ч.

За записвания: sdpbalkani@gmail.com
Очакваме ви!