Заповядайте на опръстенителен лагер на Драгоманското блато 16.09-15.10.23

За втора поредна година Сдружение за дива природа БАЛКАНИ, в партньорство с Българска орнитологическа централа – Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН и WWF България организират орнитологичен опръстенителен лагер на Драгоманското блато.

Тази година опръстеняването ще се провежда само през уикендите в периода 16.09-15.10.23. Каним желаещите да научат повече за птиците и да се запознаят с този интересен научен метод за изследване на миграцията на птици всяка събота и неделя в посочения период. Нужно е предварително записване на телефон 0884268883 (Нели Иванова): линк към фейсбук събитие.

В същия период СДП БАЛКАНИ с помощта на доброволци ще провежда и наблюдение на туристопотока в района.

Снимка: Стела-Теодора Трендафилова

За опръстеняването на птици

Опръстеняването на птици е изследователски метод, който позволява на учените да установяват тенденции в миграцията на птиците, да регистрират нови за страната видове, да проследяват придвижването на отделни видове. Маркирането позволява да се следи както движението на птиците в рамките на дадена територия, така и миграцията на дълги разстояния от и до техните места за зимуване.

Опръстеняването често е и единственият начин да се наблюдава продължителността на живота при птиците и възрастта, в която достигат полова зрялост и започват размножаване. Благодарение на него се генерират данни за степен на оцеляване, причини за смърт, възраст и размер на популацията за даден вид птица.

От 2019 г. доброволчески опръстенителен лагер се провежда на Дуранкулак, а през 2022 г. опръстеняване имаше и на Драгоманското блато. Освен получаване на научни данни опръстенителните лагери имат и образователни цели. По време на лагерите се обучават нови изследователи и опръстенители на птици, а доброволци и посетители от всички възрасти научават повече за изучаването и опазването на природата.

Повторно уловена лястовица, опръстенена в Словакия

Резултати от опръстенителен лагер на Драгоманското блато 2022

През 2022 г. бяха опръстенени 1540 птици от 54 вида. В опръстеняването се включиха близо 50 души (опръстенители и доброволци). По време на лагера беше уловена повторно селска лястовица (Hirundo rustica), която е била опръстенена в Словакия. Някои от уловени редки видове или видове, които рядко се улавят в мрежа, са козодои (Caprimulgus europaeus), мустакати синигери (Panurus biarmicus), речни цвъркачи (Locustella fluviatilis), въртошийки (Jynx torquilla), обикновени пчелояди (Merops apiaster), яребици (Perdix perdix), сива сврачка (Lanius excubitor), малък пъстър кълвач (Dryobates minor).

Освен да се изследва миграцията на птиците, опръстенителният лагер дава важна информация за състоянието на Драгоманското блато като местообитание, което допринася за управлението на влажната зона.

Включете се като доброволец

Орнитологичният лагер е отворен за включване на доброволци, като приоритет се дава на хора, които имат опит и познания по темата, интересуват се от възможността да натрупат практически опит и искат да се лицензират като опръстенители. Всяка смяна (петък рано сутрин – неделя късно вечер) се води от опитен опръстенител с разрешително, а доброволци подпомагат процеса на мрежите, събирането на данни за уловените птици и последващото им освобождаване. Оптималният брой хора на смяна е 3-5 души.

Желаещите могат да се включат като доброволци и в наблюдението на туристопотока, което ще се провежда от 10:00 до 18:00 ч. от петък, събота и неделя. Целта на наблюдението е да се преброят туристите, които идват на Драгоманското блато, и да се проведат анкети с желаещите посетители. Събраната информация ще подпомогне екипа на СДП БАЛКАНИ в образователни и информационни дейности за района.

Ако имате възможност и желаете да се включите като доброволец в посочените дейности, попълнете този формуляр.

Дейностите се осъществяват от Сдружение за дива природа БАЛКАНИ с подкрепата на проект WaterLANDS по програма „Хоризонт 2020“, който се изпълнява в партньорство с WWF България.