Включете се в изследванията върху вълка!

Като част от работата си по проучване популацията на вълка у нас, СДП – БАЛКАНИ провежда генетични изследвания върху вида. Това се оказа важна задача за екипа за вълка, след като излязоха резултатите от предварителните анализи на ДНК на вълци. Анализът на първите 71 проби (71 индивида) показа, че 7 от тях (или 10%) са хибриди с домашно куче (първо или второ поколение).

Това дава повод да бъдат стартирни детайлни проучвания, резултатите от които да ни дадат по-ясна картина за състоянието на популацията на вида в генетично отношение.

Необходимо е да бъдат събрани и изследвани проби от всички райони на страната ни, където вълкът се среща. В тази връзка екипът за вълка на сдружението стартира интензивна кампания за събирането на такива проби.

Вие бихте могли да ни помогнете в това начинание. За да разберете как, изтеглете дипляната с информация по темата от ТУК.