Легенда

На картата на страната са представени най-ценните влажни зони, без да претендираме за изчерпателност. Тези блата, езера, заливни гори, влажни ливади и т.н. са (или са били) средище на биологично разнообразие и важен източник на ресурси за местното население. Към всяка влажна зона се отваря прозорец, където можете да намерите подробна информация, снимки, връзки към външни страници. Информацията постоянно се актуализира, за което ще се радваме на препоръки и от вас.

Разделение на влажните зони