Сдружение за дива природа „Балкани“

English

СДП Балкани проведе срещи за набиране на доброволци в проект за мониторинг на видове

10414456_1174940385856640_3386008418546146484_nСдружение за дива природа БАЛКАНИ организира няколко срещи за набиране на доброволци по проект “Костенурки, птици и растения в Западна България”. Срещите се проведоха в Биологически факултет на СУ, в офиса на сдружението и в заседателните зали на Община Драгоман и в Община Сливница.

Ако желаете да се включите в проекта, можете да ни пишете на email: dragoman@balkani.org

Проектът се финансира в рамките на Програма BG03 по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

DSC08379

Среща за набиране на доброволци в Община Сливница

DSC08383

Среща за набиране на доброволци в Община Сливница

DSC02916

Среща за набиране на доброволци в офис на СДП Балкани

DSC02918

Среща за набиране на доброволци в офис на СДП Балкани

DSC08386

Среща за набиране на доброволци в Община Драгоман

DSC08391
Среща за набиране на доброволци в Община Драгоман
DSC02684

Среща за набиране на доброволци в Биологически факултет

DSC02665

DSC02675 Среща за набиране на доброволци в Биологически факултет

LTU_3

Среща за набиране на доброволци в Лесотехнически университет

LTU_1

Среща за набиране на доброволци в Лесотехнически университет

Този документ  е  създаден  с  финансовата  подкрепа  на  Програма BG03 по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение за дива природа БАЛКАНИ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че  този  документ  отразява  официалното  становище  на  Финансовия  механизъм  на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата – Министерство на околната среда и водите.

Коментари са забранени.