Сдружение за дива природа „Балкани“

English

Продължават обученията за доброволци

10414456_1174940385856640_3386008418546146484_nПроект “Костенурки, птици и растения в западна България”, договор Д-33-71/ 17.07.2015, финансиран по Програма BG03 “Биологично разнообразие и екосистеми” по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г

www.eeagrants.org                       http://bg03.moew.government.bg/

Сдружение за дива природа Балкани проведе серия от обучения на терен и в зала на доброволци за извършване на мониторинг на видове, част от проект “Костенурки, птици и растения в западна България”, финансиран по Програма BG03 “Биологично разнообразие и екосистеми” по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Обученията са  разделени тематично на 3 групи – костенурки, птици и растения и ще продължат през пролетта на 2016г, като през зимния период ще се организират обучения само за мониторинг на птици. Желаещите да се включат могат да пишат на e-mail: dragoman@balkani.org.

12074531_10153664839277370_4419612159820501226_n

Снимка: Елисавета Велкова (7 г)

12115866_10153664839722370_8871904064134858829_n

Снимка: Елисавета Велкова (7 г)

11892078_1177793545571324_734125001477874701_n20151017_105332

IMG_7250

12027782_1196003080417037_7738335122440549697_n

10609438_1196005127083499_8762647859354041574_n

12011264_1196003393750339_3326369963112410461_n

Още снимки от обученията можете да разгледате тук:

Костенурки: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1174715435879135.1073741845.119263994757623&type=3

Птици: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1177787288905283.1073741846.119263994757623&type=3

Растения: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1196003040417041.1073741847.119263994757623&type=3

Този документ  е  създаден  с  финансовата  подкрепа  на  Програма BG03 по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение за дива природа БАЛКАНИ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че  този  документ  отразява  официалното  становище  на  Финансовия  механизъм  на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата – Министерство на околната среда и водите.

Коментари са забранени.