Търсят се доброволци за опръстенителен лагер на Дуранкулак

През 2022 г. СДП БАЛКАНИ организира доброволчески дейности, свързани с опазването на биоразнообразието в България:

  • опръстенителен лагер на Драгоманско блато (в сътрудничество с Национален природонаучен музей към БАН, Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН, Българска орнитологическа централа – ИБЕИ, БАН)
  • опръстенителен лагер на Дуранкулак (продължаваща инициатива на Национален природонаучен музей към БАН, Институт за биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН, Българска орнитологическа централа – ИБЕИ-БАН, СДП БАЛКАНИ“, Фондация Льо Балкан-България, Branta Birding Lodge & Conservation Centre и г-н Патрик Бергкамп – опръстенител на птици от Холандия)
  • превенция на бракониерство на диви кози в Национален парк „Рила“

От 13 август до 31 октомври за четвърта поредна година се провежда Опръстенителен орнитологичен лагер Дуранкулак, в който може да се включите като доброволци.

За опръстеняването и Дуранкулак

Опръстенителният лагер на Дуранкулак се организира ежегодно от 2019 г. Той е съвместна дейност на НПМ-БАН, ИБЕИ-БАН, СДП БАЛКАНИ, Фондация Льо Балкан-България, Branta Birding Lodge & Conservation Centre и г-н Патрик Бергкамп – опръстенител на птици от Холандия. 

Целта на лагера е изследване на миграцията на птиците по Западночерноморския прелетен път „Виа Понтика“. Това се прави чрез опъстеняване на птици. Опръстеняването е един от най-простите и същевременно важни методи за изучаването на птиците и тяхната миграция. Това маркиране позволява да се следи както движението им в рамките на дадена територия, така и миграцията на дълги разстояния от и до техните места за зимуване. Опръстеняването често е и единственият начин да се наблюдава продължителността на живота при птиците и възрастта, в която достигат полова зрялост и започват размножаване. Благодарение на него се генерират данни за степен на оцеляване, причини за смърт, възраст и размер на популацията за даден вид птица.

Други цели на лагера са обучението на нови изследователи и опръстенители на птици, както и на доброволци от всички възрасти в изучаване и опазване на природата.

Снимка: Анна Донева

Какво се постигна от 2019 досега?

За изминалите три полеви сезона на лагера са уловени и опръстенени общо 40 014 птици /вкл. повторните улови/ от 115 вида. Голяма част от уловените птици са измерени и фотографирани, определен е полът и възрастта им. Голям е броят на местните повторни улови. Също така птици, опръстенени по време на лагера, вече са регистрирани в други държави – в Румъния, Албания, Израел, Украйна. На Дуранкулак пък уловихме птици, опръстенени в Беларус, Словакия, Финландия, Румъния и Естония. 

Уловени бяха и три много редки или нови за българската орнитофауна вида: 

  • Нов за българската орнитофауна е вида тъмен певец (Phylloscopus fuscatus)
  • За втори път у нас е регистрирана и за първи път е уловена синеопашка (Tarsiger cyanurus)
  • Беше уловен и един жълтовежд певец (Phyloscopus inornatus), който също е много рядък за българската орнитофауна

За трите сезона на работа в дейностите на лагера се включиха общо 120 експерти и доброволци. В резултат на извършената работа бяха публикувани две научни статии включващи по-интересните орнитологични находки.

Снимка: Живко Градинаров

Какво ще правят доброволците?

Опитни опръстенители с разрешително за опръстеняване ще водят процеса и отплитат птиците от мрежите, а доброволците ще се включват с помощ на мрежите, събиране на данни за уловените индивиди и последващото им освобождаване.

Организационни въпроси

Лагерът е разделен на смени от по една седмица. Лицензиран опръстенител и сътрудник ще отговарят за всяка смяна, а доброволци ще се включват, за да подпомагат процеса. Нужни са минимум 6 души, а оптималният брой доброволци на смяна е 15-20 души.

Мястото, където се провежда опръстеняването е в непосредствена близост до Дуранкулашкото езеро и плажа, между Дуранкулак и Крапец.

Опръстеняването се провежда в гората до лагера и в тръстиков масив до езерото от 6:30 до 12:00 ч. сутрин и от 17:00 до 22:00 ч. вечер в тръстиковия масив.

Базисни къмпинг условия посрещат доброволците в лагера – спане на палатка, соларен душ, компостна тоалетна. Подробна информация за условията може да намерите в Инфо пакета за доброволци:

Профил на доброволците

Търсят се доброволци, които обичат да прекарват време сред природата, ранобудни са и възприемат базисните условия, в които ще се провежда лагерът, и имат възможност да отделят време, за да участват в една цяла смяна.

Как да се запиша?

Може да се запишете за участие, като въведете имената си в първата страница от тази таблица (ОБЩА / SUMMARY), а във втората (Контакти/Contacts) добавите имейл и телефон за връзка.

В таблицата също е публикувана информация за условията на лагера, както и правилата за опръстеняване! Моля запознайте се с тях!

Актуална информация във връзка с лагера се публикува във фейсбук страницата на Durankulak Birdringing Camp.

Заглавна снимка: Живко Градинаров