Сдружение за дива природа „Балкани“

English

Велинград – а сега накъде?

В края на 2015 г. започна изпълнението на проект “Велинград – а сега накъде?” проект № СП2015-М1-199-00 по Модул 1 на програма „Съгради промяна”, финансирана от фондация „Чарлз Стюарт Мот” чрез фондация „ЕкоОбщност”. С настоящия проект СДП БАЛКАНИ подкрепя дейността на Гражданска инициатива “За запазване на община Велинград, като екологино чист регион без рудодобив”.

20150223

ПРОБЛЕМЪТ

Велинград е на кръстопът. Досега градът се развива успешно, като спа туристически център. Но е заплашен от нахлуването на територията на общината минния бизнес – рудодобивни мини са на път да бъдат разрешени. Проблемът е, че хората са разделени. Жителите на селата в общината вероятно виждат възможност да получат работни места и може би не са против такива проекти. Хората в града обаче са разтревожени как ще повлияе това на туристическия бранш. Но и те не са единни. Едни се колебаят, други вече се противопоставят твърдо.

ЦЕЛТА

Проектът ще проведе публична кампания за обсъждане на последствията от рудодобива за бъдещето на общината във всичките аспекти – социално икономически, здравен, опазване на околната среда. Целта е да се изгради информирано обществено мнение и основа за взаимодействие между гражданите и местните власти и да се създаде широка обществена подкрепа за дейността на вече формирания граждански комитет за спасяване на Велинград и на туризма в общината.

ДЕЙНОСТИТЕ

В рамките на проекта ще бъде извършени:

  • локално социологическо проучване на нагласите и отношението на местните хора към рудодобива и минната индустрия.
  • социално-икономическо проучване на последствията от развитието на минната индустрия върху различните икономически сектори – туризъм, селско и горско стопанство, потенциални приходи/ползи и вреди за общината и хората
  • здравно-екологични анализи
  • обществена кампания по темата он- и офлайн

Допълнителна информация по темата, може да намерите тук.

EcoObshtnost_logo_stamp

mott_logo_letters

Коментари са забранени.