Сдружение за дива природа „Балкани“

English

17 шипоопашати сухоземни костенурки са освободени в дивата природа

 

EEA_Grants_JPG_4642_1Проектът „Костенурки, птици и растения в Западна България”  BG03.SGS-18 се финансира в рамките на Програмa BG03 по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

http://bg03.moew.government.bg/

www.eeagrants.org

Тази седмица в община Костинброд, в защитена зона от НАТУРА 2000 „Драгоман” бяха освободени 17 сухоземни костенурки от вида Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni). Освобождаването е част от програма за възстановяване на популацията на този вид в защитената зона. Програмата се води от център за размножаване на сухоземни костенурки на Сдружение за дива природа БАЛКАНИ в град Драгоман. Това е първото освобождаване на костенурки от този център в дивата природа.

11870725_1174715485879130_3937433219663672824_n

Пуснатите костенурки са намерени от граждани в различни части на София в паркове, градини, междублокови пространства или пътища. Намерените костенурки са адаптирани за живот в дивата природа между 1 и 3 години в Центъра за размножаване на сухоземни костенурки в гр. Драгоман в условия максимално близки до естествените. Хранени са с типична за дивата природа храна и са привиквани да се зазимяват по естествен път, следвайки природния ритъм.11900043_1174715449212467_545533025410509998_n

17-те мъжки и женски шипоопашати костенурки бяха оставени за две седмици на новото място във временно адаптационно ограждение. Целта е те да могат да привикнат към новото си местоживеене, а хранителната им диета се състоеше предимно от ябълки, джанки и др.

11222888_1174715442545801_2893232989934027061_n

Мястото, където костенурките са освободени, е територия, в която в миналото са живели костенурки от този вид, но още в първата половина на 20-ти век те са изчезнали под натиска на нарстващата човешка дейност. Сега тази територия е включена в защитена зона „Драгоман”, а местообитанията са много подходящи за връщане на вида. Стремежът на екипа на Сдружение за дива природа БАЛКАНИ е да не пуска костенурки с неизвестен генетичен произход на места, където има съществуваща местна популация.

ПРИРОДОЗАЩИТЕН СТАТУТ И СЪВЕТИ

Сухоземните костенурки са защитени от закона, а в Червената книга на България са отбелязани с категория „застрашен от изчезване в природата вид”. Всяко вземане на костенурките от техните природни местообитания е строго забранено и се наказва от закона. За съжаление повечето хора не са запознати с природозащитния статут на костенурките, а и в учебниците не го пише. Ето защо често се случва хората да намират костенурки на пътя и да ги вземат със себе си, за да ги „спасят”. Други ги прибират за домашни любимци. А все още се срещат и случаи на костенуркоядство. Всички тези дейности са забранени от закона! Ако разберете за костенуркоядство или други подобни нарушения, сигнализирайте в полицията (тел. 112), местните горски служби, зеления телефон на Регионалната инспекция по околна среда и водите (РИОСВ). Ако намерите костенурка на шосето, най-доброто, което може да направите, е да преместите животното отстрани на пътя, за да не бъде блъснато от преминаващите коли.

11926387_1174715439212468_1393754614203813964_n

Кратък фото разказ за дейността е публикуван на фейсбук страницата на Центъра за опазване на влажните зони в Драгоман

Връщането в природата на този застрашен вид е подпомогнато чрез проект за доброволчески  мониторинг  на популации на редки видове  – Проект  BG03.SGS-18 „Костенурки, птици и растения в Западна България”,  Договор № Д-33-71/17.07.2015, финансиран по Програма BG03 по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014.

Този документ  е  създаден  с  финансовата  подкрепа  на  Програма BG03 по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение за дива природа БАЛКАНИ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че  този  документ  отразява  официалното  становище  на  Финансовия  механизъм  на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата – Министерство на околната среда и водите.

Коментари са забранени.