Сдружение за дива природа „Балкани“

English

Публикации с етикет “защитен вид”

Продължават обученията за доброволци

Проект “Костенурки, птици и растения в западна България”, договор Д-33-71/ 17.07.2015, финансиран по Програма BG03 “Биологично разнообразие и екосистеми” по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г www.eeagrants.org                       http://bg03.moew.government.bg/ Сдружение за дива природа Балкани проведе серия от обучения на терен и в зала на доброволци за извършване на мониторинг на видове, част от проект […]

Покана за доброволческа акция в Центъра за костенурки – 31 май

Бригада на 31 май (неделя) ,  Центъра за костенурки при гр. Драгоман – работа все още има за целия китайски народ  Какво ще правим? Плевене и окосяване и на около половин декар в помещенията на костенурките. Успоредно се събират и камъните в кофа, които се изнасят до оградата, където се мулчират храстите за живия плет. […]

Доброволческа акция в Центъра за костенурки – 16 май

Тази събота (16 май) Ви каним на доброволческа акция в Центъра за костенурки при гр. Драгоман. Ще се опитаме да приключим последните метри от обезопасяването на оградата, и ще подготвим отделенията в които ще живеят костенурките. Тук можете да прочетете описание на дейностите в които можете да се включите, както и на това, което е добре да […]

Костенурче като петаче

Наскоро се излюпи младото поколение в центъра за сухоземни костенурки в Драгоман. Тези малки, като петачета костенурчета са надеждата за връщането на шипоопашатата костенурка в районите на централна Западна България. Когато пораснат те ще бъдат пускани в естествените си местообитания или ще станат част от размножителната програма на центъра. Подкрепете дейностите на центъра (посещавайте за […]

Доброволческа акция за събиране на сухоземни костенурки

На 22 и 23 септември СДП Балкани съвместно с туроператор “Травентурия” ООД организира доброволческа акция за събиране на сухoземни костенурки край с. Долно Ново село, южно от Калотина. Събирането на костенурките и размножаването им в контролирани условия цели подпомагането на вида и възстановяване на естествените му популации в района. Акцията се организира в рамките на […]

Шест правила за избягване на инциденти с мечка

Статия от  в. Дневник Случай на нападнат от мечка турист в Стара планина от миналата седмица стана повод да припомним как можем да избегнем подобни опасни срещи в гората и как да се държим, ако все пак се изправим лице в лице с голямото кафяво животно. С точно определени поведенчески действия можем да се разминем […]

1 май 2011: фото и трудов ден на Чепън планина

На 1 май 2011 година Сдружение за дива природа БАЛКАНИ организира (по случай Деня на труда и Годината на доброволчеството) фото и трудов ден на Чепън планина. С водач от БАЛКАНИ ще обиколим маршрута “В света на бухала и бадема” (6 часа, 14 км).

Позиция на Сдружение за дива природа БАЛКАНИ по отношение лова на кафява мечка

Като участници в работната група за изготвяне на плана за действие за кафявата мечка в България ние сме приели възможността да се извършва трофеен лов, но при определени условия, включително надежден (научно признат) мониторинг, както и в съответствие на изискванията за дерогации (изключения) по чл. 16 на директивата за местообитанията (92/43 ЕСС).

Балкани предоставя електрически огради с цел предотвратяване на щети от мечка

С цел намаляване на щетите от кафява мечка и вероятността за поява на проблемни мечки. СДП Балкани ще предостави около 30 електрически огради в рамките на проект: „Подобряване на условията за опазване на едрите хищници – най-добрите практики” LIFE 07NAT/IT/000502 EX-TRA.

Обучение за спешен екип за мечки организирано от СДП Балкани

Обучение за спешен екип за мечки се проведе от 20 до 22 април в град Смолян и ДЛС Кормисош. Обучението се организира по проект LIFE EX-TRA, по който български партньори са Министерство на околната среда и водите и СДП-БАЛКАНИ.