Сдружение за дива природа „Балкани“

English

Предложените промени в Закона за лова са резултат от обществен диалог и СДП БАЛКАНИ подкрепя тяхното приемане

СДП БАЛКАНИ изказва принципната си подкрепа за готвените изменения на Закона за лова и опазване на дивеча и приветства усилията на Министерството на земеделието и храните, и в частност заместник-министър Георги Костов, за подобряване на управлението на ловното стопанство в България. В същото време заявяваме, че е необходимо преразглеждане на основни принципи и допълнителни нормативни промени, както и широко и детайлно обсъждане и приемане на Национална ловна стратегия. По-надолу може да се запознаете с целия текст на подкрепителното писмо.

СДП БАЛКАНИ в момента е в процес на изготвяне на подробно становище по готвените промени в Закона за лова и опазването на дивеча.

сн. К. Вълчев

Дива свиня (Sus scrofa) сн. К. Вълчев

 

Изходящ №: 1099/15.06.2015 г.                                              

ДО ИНЖ. ТОНИ КРЪСТЕВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ГОРИТЕ

 

ОТНОСНО: Подкрепително писмо за изготвения ЗИД на Закона за лова и опазване на дивеча и процеса на подобряване на управлението на ловното стопанство в България.

Уважаеми инж. Кръстев,

СДП-БАЛКАНИ принципно подкрепя разработения ЗИД на ЗЛОД. Законопроектът бе разработен в процес на широко обществено обсъждане и максимален консенсус по разглежданите теми, като редовно бяхме информирани и взехме частично участие в процеса на обсъждане на предлаганите промени. Промените са спешни и с малки изключения са правилни стъпки в подобряването на управлението на ловното стопанство и опазването на дивеча. С този законопроект биха могли да се направят и други подобрения, както и някой корекции в настоящите текстове, за което ще изпратим подробно становище. Въпреки това считаме, че законопроектът трябва да бъде придвижен максимално бързо и да бъде разгледан и приет от Народното събрание в рамките на настоящата сесия.

Ние считаме, че е необходимо преразглеждане на основни принципи и допълнителни нормативни промени, както и широко и детайлно обсъждане и приемане на Национална ловна стратегия. Разработването на качествена Национална ловна стратегия изисква много добро сътрудничество между всички заинтересовани страни, каквото не  е на лице в момента. Изграждането на доверие между заинтересованите страни, както и компромиси от всички с цел намиране на балансирани и работещи решения на най-спорните въпроси е процес, който не може да е кратък и не би трябвало да е пречка за сега предложените и спешни изменения на ЗЛОД.

СДП-БАЛКАНИ изказва подкрепата си за заместник министър Георги Костов. Ние смятаме, че няма основания да бъде обвиняван за предложените промени в ЗЛОД. Те са резултат от добре организиран обществен диалог по тази тема, какъвто няма прецедент през последните 15 години. За нас така и не станаха ясни истинските мотиви за исканата оставка в резултата на процесите от последните дни.

Надяваме се, че ЗИД на ЗЛОД ще бъде процедиран и приет до края на лятната сесия, като в него бъдат отразени всички адекватни предложения, водещи до по-добро управление на ловното стопанство. Със сигурност това няма да се хареса на всички, но стъпка по стъпка българското ловно стопанство трябва да излезе от капана на популизма и лобизма!

С уважение,

Александър Дуцов – Председател на УС на СДП-БАЛКАНИ

Коментари са забранени.