Сдружение за дива природа „Балкани“

English

Оградите, спиращи бежанците, разделят популациите на дивите животни

По-надолу може да се запознаете с абстракт на статия на наш колега от Норвежкия институт за изследване на природата (NINA), с който сме работили през годините – Джон Линел. Статията е публикувана в бр. 529 на сп. Nature от 14.01.2016 г., а темата е:

Border controls: Refugee fences fragment wildlife

Гранична ограда Изт: Skyscrapercity.com

Гранична ограда, България
Изт: Skyscrapercity.com

Оградите, издигнати заради бежанската вълна, разделят популациите на дивите животни

Изграждането на огради по държавните граници в някои части на Европа като отговор на увеличения наплив от бежанци може да сериозно да навреди на дивите животни. Заплитането в бодливата тел може да доведе до смъртта на животни, а самата ограда може ще застраши трудно извоюваната свързаност между видовите популации.

Без съмнение човешките жертви вследствие от бежанската криза заслужават политическо внимание на най-високо ниво. В същото време много от оградите може да се окаже, че са изградени в нарушение на международни спогодби за защита на природата, като например Директива на Европейската комисия за хабитатите.

През 20-ти век европейската фауна се възстановява вследствие на отварянето на политическите граници и приемането на транс-гранично законодателство за опазване на видовете. Сега обаче има вероятност разпростиращите се огради по границите на Словения, Австрия и Унгария да засегнат видове като кафявата мечка, вълка, елена и риса. Обсъжда се издигането на огради и по границите на Латвия, Естония и Русия, което би утежнило ситуацията.

За да се намалят негативните последици, са необходими промени в националните програми за опазване на биоразнообразието, така че да се осигури оцеляването на оказалите се изолирани една от друга животински популации. Също така мястото за издигане на огради и тяхната конструкция трябва да бъдат внимателно определяни, за да бъде въздействието им върху средата минимално. Премахването на оградите трябва да стане при първа възможност.

John D. C. Linnell, Норвежки институт за изследване на природата, Трондхайм, Норвегия, john.linnell@nina.no

Превод: Кристина Стоянова

Коментари са забранени.