Сдружение за дива природа „Балкани“

English

Обсъждане на дългосрочна програма за намаляване на щетите от мечки в Смолянско

В четвъртък, 27 февруари в гр. Смолян ще се проведе обществено обсъждане на проект на дългосрочна програма от мерки за намаляване на щетите, причинени от мечки в района. Дискусията започва в 13:30 ч. в конферентната зала на РИОСВ – Смолян. Пълната покана и програма на обсъждането, може да намерите тук.

IMG_0368

РИОСВ – Смолян работи по проект за “Устойчиво управление на вида кафява мечка и намаляване на причиняваните от нея щети върху селскостопанското имущество на територията на РИОСВ – Смолян”. Целта на проекта е осигуряването на хармонично съжителство на хората и мечките. Това може да се случи с въвеждане на ефективни мерки като:

 • електрически огради на кошарите (електропастири);
 • възстановяване / подобряване на естествената хранителна база на мечката в района;
 • предоставяне на овчарски кучета;
 • поддържане на група за бързо реагиране при спешни случаи – ГБР, за незабавно реагиране при атаки от мечки, рискови ситуации с хора и подобни;
 • регламентирани дейности;
 • възстановяване на буферни зони около селищата с щети, нанесени от мечки;
 • регламент за изхвърляне на хранителни отпадъци в районите в мечите местообитания;
 • мерки за намаляване риска от злополуки с хора (туристи, ловци, събирачи на билки, гъби, дървосекачи и други);
 • идентифициране на основни проблеми и рискови райони;
 • набиране на информация за взимане на решения за управление на вида и намаляване на конфликтите с човека;
 • информиране и обучение на населението.

електропастири контейнери със заключване В програмата са включени и мерки, свързани с устойчивия бизнес, като

 • екологичен туризъм, в който да се постави акцент върху мечките, наблюдението и фото лова;
 • развиване на традиционния поимък, който е свързан с начина на живот на мечките.

Пълния текст на проекта за програма, може да намерите тук или в секция Библиотека на сайта ни, където сме публикували и редица други интересни статия и  проучвания върху едрите хищници в България.

Проект „Устойчиво управление на вида кафява мечка и намаляване на причиняваните от нея щети върху селскостопанското имущество на територията на РИОСВ – Смолян” се финансира от Европейския съюз чрез Оперативна програма „Околна среда 2007- 2013 г.”, приоритетна ос 3, процедура BG161PO005/10/3.0/2/20 с бенефициент РИОСВ – Смоялн и е съфинансиран от държавния бюджет на Република България. Повече за проекта тук.

Обновяване: На 16 април РИОСВ Смолян прие Дългосрочна програма от мерки за намаляване на щетите от мечки и други едри хищнииц на територията на РИОСВ Смолян.

Коментари са забранени.