Сдружение за дива природа „Балкани“

English

Партньори

Донори

 • Немска федерална екологична фондация (Deutsche Bundesstiftung Umwelt DBU)
 • Naturregio — trainees for nature
 • ЕЕА — Фонд за подкрепа на НПО
 • Фондацията за реформа в местното самоуправление
 • EcoObshtnost_logo_stamp
 • mott_logo_letters
 • Програма за малки проекти на глобалния екологичен фонд
 • Програма за развитие на ООН
 • Франкфуртско зоологическо дружество
 • Програма LIFE+ на ЕС
 • LifeExtra
 • Alertis — fund for bear and nature conservation
 • Eurosite
 • UK Wolf Conservation Trust
 • Anglian Wolf Society
 • The EECONET Action Fund (EAF)
 • The Coastal & Marine Union (EUCC)
 • Фондация DOEN
 • Дунавски екологичен форум
 • BBI Matra
 • Darwin Initiative
 • logo_BgSwiss_CMYK_1
 • Mtel_Logo_5L_H_CMYK

Партньори

 • Коалиция „За да остане природа в България“
 • Българската страница за изследване и опазване на мечките
 • Българска фондация „Биоразнообразие“
 • Информационен и учебен център по екология
 • Българска орнитологична централа
 • WWF Дунавско–Карпатска програма България
 • Българско дружество за защита на птиците (БДЗП)
 • Зелени балкани
 • Място за Бъдеще
 • ЗА Земята
 • Блулинк — Граждански портал за околната среда в България
 • Euronatur
 • ENEA
 • Природен парк Витоша
 • Травентурия
 • Община Драгоман
 • Българско дружество за опазване на биологичното разнообразие — Семпервива
 • Дружество за защита на хищните птици (ДЗХП)
 • Опазване на сухоземни костенурки в България
 • Българско херпетологично дружество
 • Сдружение за доброволчески труд
 • Ecovolunteer — nature travel
 • Education For Conservation
 • Fatbirder — Орнитологичен портал
 • ecocentric_bg

10801712_737624879659285_20356703845676032_n