Комитет за наблюдение да се включи в органите и структурите, отговорни за изпълнението на Плана за възстановяване

Screenshot - strategy.bg

Сдружение за дива природа БАЛКАНИ, Екологично сдружение “За Земята”, Институт за зелена политика, CEE Bankwatch Network, и Коалиция “За зелен рестарт“, включваща Институт Кръгова Икономика, MOVE.BG, „Грийнпийс“ – България и WWF България изпратиха становище във връзка с инициираната обществена консултация на Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на органите и структурите, отговорни за изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост на Република България и на техните основни функции. Становището е адресирано до дирекция „Национален фонд“ на Министерство на финансите.

В проекта на постановление не е включен Комитет за наблюдение на НПВУ, за какъвто гражданските организации настояха през януари т.г., като месец по-късно предложиха примерна структура и функции. Вносителите на становището обръщат внимание, че НПВУ, с бюджет от 12 милиарда лева, понастоящем няма структура за външно наблюдение от страна на заинтересованите страни, за разлика от оперативни програми с европейско финансиране и многократно по-малък бюджет.

Макар наблюдението на плана да е упоменато в обнародвания правилник за работата на Консултативният съвет във връзка с Европейската зелена сделка (КСЕЗСВ), липсва потвърждение, че КСЕЗС ще включва подобна специално структурирана нарочна под-комисия за наблюдение на НПВУ. Това беше предложено от Коалиция „За зелен рестарт“ като алтернатива на Комитет за наблюдение на НПВУ. Такава структура до голяма степен би могла да изпълнява функцията за външно наблюдение на НПВУ. В идеалния случай, такава комисия или работна група следва да работи тясно както с Министерство на финансите, като принципал на НПВУ, така и с Вицепремиера по околна среда и климатични политики, поради силната тематична насоченост на НПВУ към зеления енергиен преход, кръговата икономика и съхранението на биоразнообразието.

В тази връзка гражданските организации предлагат промени в Проекта на Постановление на Министерски съвет, който да включва комитет за наблюдение на изпълнението на НПВУ.

Становището описва целите, функциите и начина на работа на комитета. Цялото становище може да намерите по-долу: