Сдружение за дива природа „Балкани“

English

Международна конференция за опазване на едрите хищници

На 30.06 – 01.07, в Образователния център за едри хищници на СДП – БАЛКАНИ, в село Влахи (Западен Пирин) се проведе международна конференция на тема „Трансгранично опазване на едрите хищници – предизвикателства и перспективи”. Събитието бе посветено на обявената от ООН 2010 г. – година на биоразнообразието. Нa форума присъстваха представители на организациите подкрепили създаването на центъра: DBU, ENEA, EURONATUR,  Frankfurt Zoological Society, Education4Conservation. Също така участие взеха представители на различни научни институти от Германия, представители на природозащитни НПО от Гърция (Калисто) и Македония (Македонско екологично дружество). От българска страна участници бяха представител на Министерство на околната среда и водите, природозащитни НПО, туристически агенции за алтернативен туризъм (БААТ, Травентурия), ЛРС Девин, ДНП Пирин, представител на община Симитли и др. Кметът на община Кресна, която е община – домакин, взе участие в конференцията с презентация за природните дадености и възможностите за устойчив туризъм на територията на общината.

Създаването на образователния център за едрите хищници е подкрепено и от: Darwin Initiative, Anglian Wolf Society, UK Wolf Conservation Trust, Alertis – fund for bear conservation.

Един коментар

  1. [...] Международна конференция за опазване на едрите хищници [...]…