Сдружение за дива природа „Балкани“

English

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ ЗА ДИВА ПРИРОДА „БАЛКАНИ” 5 МАРТ, 2015 г., 16,00 ч. АДРЕС: СОФИЯ БУЛ ЕВЛОГИ И ХРИСТО ГЕОРГИЕВИ 93, ПАРТЕР    

От:

УС на Сдружение за дива природа БАЛКАНИ,

Адрес на офис: София 1142, бул. Евлоги и Христо Георгиеви 93, партер

Тел: 02/ 9631470, Факс:02/ 9633193,

Ел.поща: office@balkani.org,

Адрес на регистрация: бул.Драган Цанков No 8, 1164 София. Булстат 831467860;

Адрес за кореспонденция: София 1142, бул Евлоги и Христо Георгиеви 93, партер

www.balkani.org,

представляван от Александър Дуцов – Председател на Управителния съвет (УС);

На 5 март 2015 г., от 16.00 ч. в офиса на сдружението на адрес София, бул Евлоги и Христо Георгиеви 93, партер ще се проведе Общо събрание при следния предварителен дневен ред :

1.     Отчет на Управителния съвет.

2.     Преизбор на Управителния съвет.

3.     Обсъждане и приемане на промени в устава.

4.     Разни.

Дата: 02.02.2015 г.

С уважение,

Александър Дуцов – Председател на Управителния съвет (УС)

Провеждането на общото събрание се осъществяват като част от дейностите по проект BG05/1061 «СДП БАЛКАНИ – повишаване на устойчивостта и ресурсите на организацията и капацитета за независими обществени действия и кампании». Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.“

www.ngogrants.bg

10414456_1174940385856640_3386008418546146484_n

 

Коментари са забранени.