Balkani Wildlife Society

Български

Отровените животни в Пирин – допълнителна информация

В началото на март ви разказахме, че в Пирин над Кресна има случаи на изтровени пастирски кучета и диви животни (повече информация тук или във видео материала по-долу).

От СДП БАЛКАНИ заедно с местните хора изпратихме проби от намерената примамка и от черния дроб на 2 пастирски кучета до Националния диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт към Българската агенция за безопасност на храните. И в трите проби беше доказано, че има наличие на ацетилхолинестеразни инхибитори (фосфороорганични и карбаматни), тоест примамката е била отровна, а причината за смъртта на кучетата е натравяне.

 

 

 

В неделя (22 март) екип от 7 души от СДП БАЛКАНИ и доброволци претърси района за трупове на умрели животни – домашни и диви. Такива не бяха намерени, но това не е повод за успокоение. Районът е голям и много места, които не са били проверени, а едно от пастирските кучета, което изчезна заедно с другите, все още не е намерено.

DSCN1380

Be Sociable, Share!

Comments are closed.