Balkani Wildlife Society

Български

Iskar, Vit and Osam Rivers

Цели

Основна цел в работата на СДП “Балкани” по опазване на териториите на реките Искър, Вит и Осъм е подобряване на екологичния статус на крайречните екосистеми в Българската част на р. Дунав и основно на притоците ѝ р. Искър и р. Осъм. Това включва увеличаване на капацитета на реката и намаляване на замърсяването и риска от наводнения.

Be Sociable, Share!