Balkani Wildlife Society

Български

Iskar, Vit and Osam Rivers

Основни дейности

Картиране на районите с наводнения и естествени екосистеми и оценка на състоянието на реката и възможностите за възстановяване. Бяха изготвени карти на р. Искър и р. Осъм в ГИС формат и бяха подготвени предложения за намаляване на риска от наводнения.

Проектният екип взе участие в Парламентарната комисия на МОСВ, коментира проектозакона за водите във връзка с предпазване на естествените екосистеми и предпазване от наводнения.

Експертите взеха участие в семинар за развитие на р. Осъм и изработване на план за управление за постигане на добър екологичен статус на реката като част от плана за управление на р. Дунав.

Екипът участва в обучение на МОСВ на експерти за възстановяване на речните екосистеми. Бяха обсъдени редица варианти за възстановяване на старите речни корита на р. Осъм и Вит.

Беше създадена работна група от експерти за опазване на естествените реки и предпазване от наводнения. Състояха се две работни срещи.

Беше отпечатана брошура, даваща информация за рисковете от наводнения и как може да се предпазим от тях. Координаторът на проекта участва в радио предаване, посветено на проблемите свързани с наводненията.

Be Sociable, Share!