Balkani Wildlife Society

Български

Кресненски пролом

Основни дейности

На 15.05.2003 г. стартира подписка за cпасяване на Кресненското дефиле. За да се спаси дефилето, е необходимо магистралата да бъде отклонена от него и да се построи на 5-6 километра на изток по склоновете на Пирин планина. СДП БАЛКАНИ и наши партньори разработиха през 2002 година алтернативно трасе на магистралата, което удовлетворява това изискване. През 2001 г. български природозащитни организации с помощта на независими инженери разработиха трасе извън дефилето и града. Алтернативният вариант минава върху плато с надморска височина 500-600 м. Избягват се населените места, обработваемите земи, най-ценните природни местообитания и биологични коридори.

Be Sociable, Share!