Balkani Wildlife Society

Български

Archive for March, 2015

Еднодневна природно-познавателна обиколка на Алдомировско и Драгоманско блато

Сдружение за дива природа БАЛКАНИ ви кани на еднодневна природо-познавателна обиколка на Алдомировското и Драгоманското блато*. Какво предлагаме? Маршрут: Алдомировско блато и Драгоманско блато Дата: 04.04.15г /събота/ Цена: 15 лв.* *Цената включва: водач-експерт; зрителна тръба за цялата група; посещение в Център за опазване на влажните зони гр. Драгоман; прожекция на филм за Алдомировското блато и […]

Отровените животни в Пирин – допълнителна информация

В началото на март ви разказахме, че в Пирин над Кресна има случаи на изтровени пастирски кучета и диви животни (повече информация тук или във видео материала по-долу). От СДП БАЛКАНИ заедно с местните хора изпратихме проби от намерената примамка и от черния дроб на 2 пастирски кучета до Националния диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт към Българската агенция […]

Massively poisoned shepherd Karakachan dogs and wild animals in Pirin

In western Pirin, in the area above the town of Kresna, already a week, the cases of poisoned shepherd dogs of the precious Bulgarian breed “Karakachan dog” continue and cases of poisoned wild animals as well. On March 6, 2015, BALKANI Wildlife Society, spread the official signal to the Ministry of the environment and waters, […]