Balkani Wildlife Society

Български

Archive for December, 2013

IN MEMORIAM

Vucho left us in the end of October … For long time it was too hard to write … Our Vucho, the incredible wild nature ambassador, that remained in the hearts of many people is not with us anymore.

Възстановяването на Алдомировското блато

Преди време споделихме с Вас, че община Сливница, СДП БАЛКАНИ и БТ Инженеринг ЕООД запълнихме губилището на Алдомировското блато, с което се надяваме, че ще започне възстановяването на блатото и животът ще се завърне. Понорът беше причината блатото да пресъхва две години подред. Това беше установено от инженер Емил Колев и инженер Светослав Савов от БТ […]

Представяне на резултати от дейностите по мониторинг на бозайниците до момента

Изпълнителна агенция по околна среда организира конференция за представяне на резултати по проект Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна – 1 фаза, финансиран по Оперативна програма околна среда 2007-2013 г. Целта на конференцията е да се представят основните дейности и задачи на проекта и получените до момента резултати. Конференцията […]

СБИРКА БАЛКАНИ 12.12.2013: БАЛКАНСКА ДИВА КОЗА

  В последната за тази година тематична сбирка в БАЛКАНИ ще си говорим за балканската дива коза (Rupicapra rupicapra balcanica Bolkay, 1925). Симеон Арангелов и Костадин Вълчев ще ни разкажат какво се случва с козите на Витоша и пренасянето на гръб на капани за диви кози до връх Вихрен. Няма да пропуснем и да разгледаме снимки от […]