Balkani Wildlife Society

Български

Archive for August, 2012

Six rules to avoid incidents with bears

After a bear attacked a tourist in Stara Planina (Balkan Mountain) last week we take the opportunity to remind you how to avoid dangerous encounters with wildlife and how to behave if you come across a bear in the woods. Certain behaviour can get you off with a mere sniff and it can help you […]

(Български) Р Е Ш Е Н И Е № 19/13.08.2012 г. за прекратяване на процедурата за определяне на изпълнител

(Български) Р Е Ш Е Н И Е № 19/13.08.2012 г. за прекратяване на процедурата за определяне на изпълнител

Action in Maglizh during a check for illegal hunting trophies

(Български) В истински многочасов екшън, на който може да завиди и режисьор на криминален бестселър, се превърна проверка за незаконни ловни трофеи в гр. Мъглиж. Това беше поредната съвместна акция, извършена от природозащитните организации СДП Балкани и Българска Фондация Биоразнообразие, както и представители на Регионалните инспекции на околната среда (РИОСВ), и Полицията в обществени заведения по предварително подадени сигнали.