Balkani Wildlife Society

Български

Archive for May, 2011

Търсим доброволци за Центъра в Драгоман!

(Български) СДП Балкани в момента търси дългосрочни доброволци за Центъра за опазване на влажните зони “Драгоманско блато”.

Поддържането на информационни и природозащитни центрове изисква големи усилия от страна на една неправителствена организация като СДП БАЛКАНИ. За съжаление държавата не отделя средства за такъв тип центрове (извън краткосрочните проекти) и не стимулира формите на дарителство, както е в други страни.

В момента не разполагаме с финанси за персонал и изпитваме затруднения да поддържаме отворен Центъра за влажните зони в град Драгоман. Затова търсим доброволци, които да могат да посрещат посетители в Центъра и да участват в природозащитни дейности.

Visit of H.E. Matthias Hoepfner, Ambassador of Germany, in the Karst complex “Dragoman marsh”

On May 16th, Balkani Wildlife Society, Bulgarian Biodiversity Foundation, and EuroNatur (Gemany) organized a meeting in the Wetland Conservation Center “Dragoman marsh”. The meeting was initiated by the visit of Mr Matthias Hoepfner, Ambassador of Federal Republic of Germany in Bulgaria,  in the Karst complex “Dragoman  marsh”. The three NGOs implement a joint project “Conservation […]

Training programme opportunity in Germany

NatuRegio offers a vocational training programme for young professionals (not older than 40 years) working with Floodplain/Wetland/Aquatic Ecosystem and Protected Areas Management in the Central and Lower Danube River Basin (Hungary, Slovakia, Croatia, Serbia, Romania, Bulgaria, Moldova, Ukraine). The trainees will pass a vocational training programme dealing with latest issues of nature conservation and regional […]