Balkani Wildlife Society

Български

Archive for May, 2010

New leaflet: short rules to avoid incidents with bears

(Български) Експерти на Сдружение за дива природа Балкани подготвиха листовката “Кратки правила за избягване на инциденти с мечки в техните местообитания”. Сдружението предлага на общините, обитавани от мечки, да разпространят листовката сред населението.

(Български) Човек и мечка могат ли да съжителстват заедно?

(Български) Един човек загина при неочаквана и за двете страни среща с мечка в Родопите тези дни. Трагедия за семейството, приятелите и за един биологичен вид, обитаващ тези земи милиони години преди първите ни предци да се населят тук.