Balkani Wildlife Society

Български

Archive for December, 2009

Убит вълк с радионашийник

На 29.11.2009 г. беше убит вълка, който екип на БАЛКАНИ, улови през м. Септември 2008 г. и оборудва с радио-нашийник. Оттогава в продължение на повече от година, мъжкия индивид беше редовно проследяван и бяха събирани данни, за територията която обитава глутницата му, за миграциите които извърши самия той, за денонощната му и сезонна активност и други интересни факти.

Европейски паспорт за домашните любимци и превенция на бяса

Болестите не познават граници. Направете европейски паспорт на Вашия любимец.