Сдружение за дива природа „Балкани“

English

Архив за категорията 'бозайници'

Мониторинг на бозайници чрез генетични методи – успешно въведен в България

Наскоро успешно приключихме работата по „Разработване и внедряване на генетични методи за установяване състоянието на видовете (кафява мечка, вълк, дива котка и рис) на територията на Република България“, дейност 8 от проект „Теренни проучвания на разпространение на видове / оценка на състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна – I фаза“ (DIR-5113024-1-48) […]

Представяне на резултати от дейностите по мониторинг на бозайниците до момента

Изпълнителна агенция по околна среда организира конференция за представяне на резултати по проект Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна – 1 фаза, финансиран по Оперативна програма околна среда 2007-2013 г. Целта на конференцията е да се представят основните дейности и задачи на проекта и получените до момента резултати. Конференцията […]

Ще бъде ли унищожен дома на лалугера и пъстрия пор в долината на Тунджа?

Министърът на околната среда и водите Искра Михайлова върна становище на РИОСВ – Стара Загора за липса на нужда от извършване на оценка за съвместимост за инвестиционно предложение (ИП) „Създаване на биологично насаждение от растението Пауловния” с възложител ЕТ „Таня Осенова – Елитания”. Проектът, за който става дума, е изключително опасен и предвижда унищожаване на […]

Започва проект за мониторинг на дива котка, благороден елен и още 11 вида бозайници

През следващите две години СДП БАЛКАНИ като част от Обединение за дейности за дивата природата ще извършва мониторинг на 13 вида бозайници, които населяват територията на България.   Това включва следните видове: катерица (Sciurus vulgaris), европейски лалугер (Spermophilus citellus), добруджански хомяк (Mesocricetus newtoni), голям хомяк (Cricetus cricetus), белозъбо сляпо куче (Nannospalax leucodon), вълк (Canis lupus), чакал […]