Последни новини

ЕВРОПЕЙСКИТЕ МЕСТООБИТАНИЯ ПОД ЗАПЛАХА

Публикувано на Категории IUCN, МестообитанияЕтикети , , ,

За първи път е изработен Червен списък (Червена книга) на всички сухоземни и морски местообитания в Европа. За първи път е направена цялостна оценка на европейските местообитания, която дава подробна картина на състоянието на 490 хабитати в 35 страни на Европа – от Полярния кръг до Средиземорието, и в заобикалящите континента крайбрежни води на Северния