Сдружение за дива природа „Балкани“

English

Архив за категорията 'Граждански права'

Велинград – а сега накъде?

В края на 2015 г. започна изпълнението на проект “Велинград – а сега накъде?” проект № СП2015-М1-199-00 по Модул 1 на програма „Съгради промяна”, финансирана от фондация „Чарлз Стюарт Мот” чрез фондация „ЕкоОбщност”. С настоящия проект СДП БАЛКАНИ подкрепя дейността на Гражданска инициатива “За запазване на община Велинград, като екологино чист регион без рудодобив”. ПРОБЛЕМЪТ Велинград […]

Национален протест в десет града: 11 февруари 2014, ЗА Странджа и ЗА всички паркове

На протест излизат София, Бургас, Пловдив, Трявна, Русе, Стара Загора, Сливен, Перник, Пазарджик, Велико Търново! Битката за спасяването на природен парк Странджа вече се превърна в битка за спасяването на всички природни паркове, застрашени от своеволията на институциите! Заповедта на регионалното министерство за спиране на общия устройствен план на община Царево е нещо несигурно, което не […]

СБИРКА БАЛКАНИ 28.11.2013: ПРОЗРАЧНИ ПЛАНИНИ

Минаха две седмици от предната сбирка на БАЛКАНИ и отново дойде времето да се срещнем в четвъртък (28 ноември) от 19:00 ч. в офиса ни на ул. Цанко Церковски 67. Този път ще си говорим за инициативата, която заедно с Байкария и Рибарско сдружение “Балканка 2009″ стартирахме в началото на есента – ПРОЗРАЧНИ ПЛАНИНИ (фейсбук […]

Прозрачни планини или как гражданите да участват в управлението на планинските ресурси

Сдружение за дива природа БАЛКАНИ, съвместно с Байкария и Рибарско сдружение “Балканка 2009″ започна инициативата Прозрачни планини. Целта е да се подобрява съдържанието на документи, важни за управлението на планинските ресурси, чрез участие на гражданите. Предстои да се изгради специална платформа, където ще се обсъждат плановете за управление на Националните паркове Рила и Пирин, на Природните паркове Витоша и […]

Министър Михайлова уважи жалба на СДП БАЛКАНИ и отмени решение на РИОСВ Бургас

На 24 септември Министърът на околната среда и водите Искра Михайлова отмени решение на РИОСВ Бургас от 2010 г., според което няма нужда да се извършва оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) в защитена зона. Става дума за ИП “Реконструкция на левия бряг на р. Луда Камчия – с. Дъбовица, община […]

КЗК отмени избор на изпълнител за опазване на биоразнообразието в ПП Странджа

На 25.06.2013 Обединение за дейности за дивата природа, в което участват СДП БАЛКАНИ и Уайлдлайф ЕООД, подаде жалба към Комисията за защита на потребителите срещу незаконосъобразно отстраняване от процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Извършване на дейности по опазване и възстановяване на биологичното разнообразие на ПП „Странджа” и по-конкретно за дейност  „Изготвяне на […]

СДП БАЛКАНИ, Орхуската конвенция и гражданските права

През октомври 2012 СДП БАЛКАНИ спечели две ключови дела в подкрепа на гражданското общество в България. Тези дела създават важна практика и ще имат ключово значение не само за чисто природозащитни каузи.

ЗУТ И ОРХУСКАТА КОНВЕНЦИЯ
ЗДОИ и МФВС

Р Е Ш Е Н И Е № 19/13.08.2012 г. за прекратяване на процедурата за определяне на изпълнител

Р Е Ш Е Н И Е № 19/13.08.2012 г. за прекратяване на процедурата за определяне на изпълнител

Предложения за текстове за промяна на ЗИД на Закона за горите

  До: Комисия по земеделието и горите гр. София 1169, пл. „Княз Александър I”, Народно събрание Тел: (02) 987 17 58 Предложения за текстове за промяна на ЗИД на Закона за горите приет от Народното събрание на 13 юни 2012 г., върнат за ново обсъждане с Указ № 234 от 16 юни 2012 г. на […]