Сдружение за дива природа „Балкани“

English

Проект за повишаване на капацитета на СДП БАЛКАНИ

vols

През октомври 2014 г. СДП БАЛКАНИ подписа договор за безвъзмездна помощ за изпълнение на проект BG05/1061 СДП БАЛКАНИ – повишаване на устойчивостта и ресурсите на организацията и капацитета за независими обществени действия и кампании, който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. – www.ngogrants.bg.

Накратко казано проектът има за цел повишаване на капацитета на Сдружението по отношение на финансовата устойчивост. Предвиждат се следните дейности:

1. Регистриране на клонове на Сдружението в гр. Драгоман и с. Влахи

2. Изготвяне на бизнес планове за СДП БАЛКАНИ, както и клоновете в Драгоман и Влахи

3. Изработване на планове за кампании за набиране на средства на СДП БАЛКАНИ и клоновете в Драгоман и Влахи

4. Набиране, задържане и управление на доброволци, които да помагат за дейностите на организацията в областта на ПР, фондонабирането, застъпничеството и обществената подкрепа.

5. Управление на проекта.

С нетърпение очакваме резултатите от проекта!

EEA_Grants_JPG_4642_1

Коментари са забранени.