Сдружение за дива природа „Балкани“

English

България с покана за обявяване на европейски сериен обект на ЮНЕСКО

Национален парк

Национален парк “Централен Балкан”

България е поканена да участва в проект „Буковите гори – общо наследство на Европа“, свързан с обявяването на Европейски сериен обект на световно наследство на ЮНЕСКО. Проектът е иницииран от Федералното министерство по околна среда, защита на природата и ядрената безопасност на Германия.

Какво обаче означава „европейски сериен обект на световното наследство”?

Това не са единични места от световното наследство, обявени сами по себе си заради своята стойност като Пирин и Сребърна (единствените обекти на Световното наследство на ЮНЕСКО в България). Обявяването на сериен обект дава възможност да се изяви стойността на територии, които поотделно не биха станали „световно наследство”.  Но при тяхното обединяване се вижда, че общата им стойност е от световно значение. Такъв е случаят с ценните природни територии, опазващи невероятното богатство на вековните букови гори на Европейския континент.

В инициативата освен България засега са се включили 12 европейски държави Австрия, Албания, Белгия, Швеция, Полша, Румъния, Словения, Украйна, Испания, Италия и Хърватска с общо 33 защитени територии. От България Министерство на околната среда и водите е предложило да се включат деветте резервата, разположени на територията на Национален парк „Централен Балкан“ – „Боатин“, „Царичина“, „Козя стена“, „Стенето“, „Соколна“, „Пеещи скали“, „Стара река“, „Джендема“ и „Северен Джендем“.

СДП БАЛКАНИ подкрепя инициативата и днес ще внесе своете становище до МОСВ.

България и другите заинтересовани държави в срок до 31 ноември 2015 г. следва да вземат окончателно решение за участието си в общоевропейската номинация.

Коментари са забранени.