Сдружение за дива природа „Балкани“

English

Вълк

Резултати

В рамките на образователните дейности за едрите хищници, екипът на Програмата за изследване и опазване на вълка в България, изгради образователен център за едрите хищници.. Като място за създаването му бе избрано с. Влахи в Пирин планина. Центъра дава възможност за дългосрочно провеждане на образователни дейности за едрите хищници на България, както и за опазването на тези и редица други видове от дивата природа.