Сдружение за дива природа „Балкани“

English

Вълк

Цели

  • анализ върху биологията и екологията на вида, дългосрочен мониторинг;
  • информиране на широката публика по темата и провеждане на образователни дейности;
  • намаляване на конфликта човек-хищник, чрез осигуряване на надеждна защита на пашуващи стада;
  • изработване на дългосрочна, национална стратегия за опазване на вида в страната.
  • Анализ върху биологията и екологията на вида. Мониторинг.