Сдружение за дива природа „Балкани“

English

Вълк

Основни дейности

От 1997 г. мониторинга върху вида се извършва в района на Краище (средна – западна България). От 2002 г. работните райони стават два, като вторият е на територията на Пирин планина. Чрез наблюдение и анализ на следи от жизнената дейност на вълка се събират данни за състоянието на популацията му в района, както и за важни аспекти от биологията и екологията на вида. Чрез редовно анкетиране на местното население се следи развитието на взаимоотношенията между хората и вълците, както и активността на вълка към домашните животни и размера на щетите нанасяни при нападения от вълци. Възвръщайки традиционния метод за охрана на домашни животни в България – каракачанското куче, се осигурява надеждна защита на стадата. Животновъдите не търпят загуби от хищниците и нивото на конфликта спада значително. Каракачански кученца се предоставят на собственици на домашни животни за охрана на техните пашуващи стада.

От 2005 година екипа на проекта за изследване и опазване на вълка събира ценна информация за вида и чрез проследяване на вълци с поставени радионашийници. Редовното следене на индивиди с радионашийници носи информация на екипа ни за размера и използване на територията, денонощната им активност, както и информация за хранителния им спектър и др. Екипът събира от уловените животни и материал за генетични изследвания на вълка в България