Сдружение за дива природа „Балкани“

English

Вълк

Програма за изследване и опазване на вълка в България

СДП – БАЛКАНИ работи по опазването на вълка (Canis lupus) от 1993 г., когато започва събиране на информация за състоянието на популацията му в страната ни и проблемите свързани със съжителството на човека с този вид. В края на 1996 г. се организира национална среща за вълка, на която се приема план за действие за изследване и опазване вида в страната. В началото на 1997 г. стартира и самата Програма за изследване и опазване на вълка в България.