Сдружение за дива природа „Балкани“

English

Пернатонога кукумявка

Основни дейности

Изследван район и методи

Теренните изследвания бяха извършени в рамките на 18 дни през периода 2.10.-7.11.1999 г. Бяха проучвани резерват “Бистришко бранище”, горните части на водосборите на Владайска и Бистрата река, както и горските масиви над селата Кладница и Рударци. Наличието на пернатоноги кукумявки бе отбелязвано чрез провокирането им към вокализация посредством вербално имитиране на характерни нейни (по-рядко и на други видове сови) акустични сигнали. При търсенето на вида бе прилагано стационарно и маршрутно прослушване на избраните райони, в сесии от по около 3 часа преди изгрев и след залез слънце.