Сдружение за дива природа „Балкани“

English

Пернатонога кукумявка

Описание

Разпространението на пернатоногата кукумявка в България е реликтно и почти непроучено – откъслечна информация за вида има в различни орнитофаунистични разработки за отделни райони на страната, главно за високите планини: Рила, Централна Стара планина, Родопите, Пирин, гара Яна (Софийско). Въпреки, че се намира в един от най-добре проучените във фаунистично отношение райони в България, за Витоша планина до началото на 1999 г. бе известно само едно публикувано съобщение за намирането на вида – отстреляна от ловци възрастна женска в района на с. Кладница.