Сдружение за дива природа „Балкани“

English

Бозайници

Цели

Основна цел е ревизиране и изработка на методики за мониторинг и оценка на състоянието на следните видове бозайници:

 • катерица (Sciurus vulgaris)
 • европейски лалугер (Spermophilus citellus)
 • добруджански хомяк (Mesocricetus newtoni)
 • голям хомяк (Cricetus cricetus)
 • белозъбо сляпо куче (Nannospalax leucodon)
 • вълк (Canis lupus)
 • чакал (Canis aureus)
 • степен пор (Mustela eversmanni)
 • пъстър пор (Vormela peregusna)
 • златка (Martes martes)
 • видра (Lutra lutra)
 • дива котка (Felis silvestris)
 • благороден елен (Cervus elaphus)

Втората цел е проверка на ефективността на методиките чрез работа на терен и анализ на данните.

Последна цел е обучение на служителите на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС), Регионална инспекция по околна среда и водите (РИОСВ), дирекциите на Националните и Природните паркове в България за работа с тези методики.

Целта е методиките да бъдат базирани на максимално опростени индикатори, за работа с които не е нужно високо ниво на експертност. Това ще позволи събирането на информация от по-обширни територии при намалени разходи и осигуряването на представителни данни от цялата страна.