Сдружение за дива природа „Балкани“

English

Чаплови колонии

През пролетта и лятото на 2006 г. беше осъществено цялостно преброяване на всички известни колонии на чапли и корморани на територията на България с подкрепата на СДП Балкани и WWF – Дунавско – карпатска програма. В изследването бяха включени 24 български колонии и 3 разположени на румънски острови по река Дунав. Това е първото в България цялостно изследване на всички колониално гнездящи чапли, корморани, ибиси и лопатарки в рамките на един гнездови сезон.