Сдружение за дива природа „Балкани“

English

Мечка

Резултати

На 15.05.2008 година Националният съвет по биологично разнообразие – консултативен орган на Министъра на околната среда и водите, прие плана за действие за кафявата мечка в България с 13 ЗА и 1 въздържал се.

На 22 Септември, 2007 год. беше сложен първият GPS – нашийник на кафява мечка в България. 3-годишна женска мечка, която екипът нарече Чара (чаровница). Тя беше уловена в границите на ДДС “Мазалат” . От нея бяха взети космени и тъканни проби за ДНК анализ, беше снета пълна биометрия – обиколка и дължина на тялото, на главата и т.н. Днес броят на мечките с нашийници е три.