Сдружение за дива природа „Балкани“

English

Проекти

Проект LIFE EX-TRA

Проект LIFE EX-TRA Подобряване на условията за опазване на едрите хищници – прилагане на най-добрите практики
 
Проектът LIFE EX-TRA беше насочен към обмен на добри практики при преодоляване на конфликтите между едрите хищници (вълк, мечка) и човека. Незащитените селскостопански съоръжения са уязвими за нападения от хищници. Резултатът е по-висока честота на щетите върху животни и селскостопански култури, което води до намаляване на общественото приемане на тези видове сред населението, живеещо в близост до тях. Това превръща много аспекти от управлението на хищниците по-скоро в емоционални проблеми, отколкото икономически. Свеждането на конфликта до минимум е предпоставка за успешното опазване на вълците и мечките, както и на останалите хищници.
 
Работата по проекта беше насочена, както към подобряване на знанията и уменията на експерти по опазването на едрите хищници, така и към информиране на местното население. Управлението на конфликтите – превенция, екипи за спешна намеса, мерки за намаляване на щетите, се включват в дейностите по проекта. Чрез споделяне, пренасяне и адаптирани на най-добри практики между партньорите се цели насърчаване на участието на всички заинтересованите страни в процеса на опазване на едрите хищници.
 
Проектът LIFE EX-TRA (LIFE07NAT/IT/000502) е продължение на LIFE проект „Подобряване на съвместното съществуване на едрите хищници и селското стопанство в Южна Европа” (LIFE04NAT/IT/000144-COEX). Целта е да се прехвърлят опит и добри практики в нови страни. LIFE EX-TRA проектът продължи 4 години – от януари 2009 г. до март 2013 г., включва седем партньора и се проведе в четири различни страни: Италия, Гърция, Румъния и България.
 
Координиращ бенефициент на проекта е Национален парк Гран Сасо и Монти дела Лага (PNGSL). Подробна информация за проекта и неговите резултати в четирите страни може да прочетете на сайта на проекта http://www.lifextra.it. А тук ще намерите и линк към подробната брошура за проекта на български и английски език. Приятно четене!