Сдружение за дива природа „Балкани“

English

Мечка

Проекти

Опазване на популацията на кафявата мечка в Родопите и нейните местообитания и осигуряване на хармонично съжителство на този вид с местното население , финансиран по Оперативна програма “Околна среда” Прочетете повече>>

 

Проект LIFE EX-TRA Подобряване на условията за опазване на едрите хищници – прилагане на най-добрите практики Прочетете повече>>

 

Улавяне и маркиране на до 2 мечки в Природен парк Витоша и картиране на бърлогите на мечките в парка. Прочетете повече>>