Сдружение за дива природа „Балкани“

English

Мечка

Цели

Целта е въвеждането на нови методи за установяване на тенденциите в числеността, хранителния режим, използването на местообитанията и заплахите за кафявата мечка.

Изследване и анализиране качеството на местообитанията на мечките, потенциалните местообитания, пътищата и съоръженията, представляващи преграда за придвижването на индивидите, събира се информация за актуалното разпространение, храната, конфликта с местното население и се залагат капани за косми за генетичен анализ на популацията.

Маркиране на мечки с цел идентификация на тези екземпляри, както и контролирането на движението, размяната и евентуалната търговия с тези животни.

Създаването на работна група, включваща представители на всички заинтересовани страни в България. Целта на работната група е да се опрeделят проблемите, свързани с опазването на мечите популации в България, да се търсят методи и идеи за тяхното решаване и да се работи в посока създаване на единен работещ план за действие отговарящ на нуждите на всички заинтересовани групи.