Сдружение за дива природа „Балкани“

English

Мечка

Основни дейности

Теренна и научно изследователска работа

Събиране на космени проби от кафяви мечки. Пробите се събират в цялата страна, но най-усилено и целенасочено – в Родопите, Стара планина, Рила и Пирин. Космите се събират чрез специално заложени “капани за косми”. Въпреки страшното си име те нямат нищо общо с капаните които познаваме. Представляват бодлива тел, разположена на 50 см. от земната повърхност, в кръг около няколко дървета. В центъра на кръгът е разположена миризлива примамка, целяща да привлече вниманието на мечките в района. И така любопитната мечка дошла да види и подуши примамката, се мушва под мрежата или я прескача, оставяйки на бодливата тел кичурчета косми с ценната си ДНК. Екип на СДП Балкани проверява “капаните” за косми всяка седмица и събира пробите. Местата на залагане също се сменят за да се събере ДНК от колкото може повече животни. Заедно с космите се събират и екскременти – със същата цел. Досега общо са събрани и описани 56 проби от Стара планина, 145 проби от Родопите, 24 проби от Рила и Пирин. Предстои описването на още от събраните проби и събирането на нови. СДП Балкани благодари за съдействието на служителите на ДДС (държавни дивечовъдни стопанства) и ДЛ по места.

В края на юни бяха поръчани и благополучно доставени първите 5 нашийника за предстоящата телеметрия на кафявата мечка в България. В момента се разполага с 2 нашийника за едри мечки (с вратна обиколка над 67 см.) и 3 за дребни мечки (вратна обиколка до 90 см.). Предстои улавяне и маркиране на мечки приоритетно в Стара планина и Рила.

Работна група от заинтересовани страни, целяща изготвянето на Национален план за действие за опазване на кафявата мечка в България

“Работната група” работи по създаване на национален план за действие за опазване на кафявата мечка в България. В работната група са включени представители на всички заинтересовани страни имащи отношение към опазването и стопанисването на кафявата мечка в България: Министерство на околната среда и водите, Министерство на земеделието и горите, Дирекции на национални и природни паркове, държавни дивечовъдни стопанства, научни институти, природозащитни организации и експерти. Целта на работната група е да се постигне съгласие относно проблемите и мерките за решаването им, свързани със стопанисването и опазването на мечките в България, като основа на националния план за действие.