Сдружение за дива природа „Балкани“

English

Балканска дива коза

Цели

  • опазване на балканската дива коза, чрез създаване на допълнителна субпопулация в Природен парк Витоша,
  • спечелване на обществеността за опазването на балканската дива коза,
  • допълнително изучаване на биологията на вида и възможностите за опазването му, подсилване с животни размножени във Витоша на други, застрашени популации извън територията на парка.

Дивите кози необходими за реинтродукцията ще бъдат доставени от Западни Родопи и в началото ще се отглеждат в размножително заграждение с площ около 300 дка, построено на територията на Природен парк Витоша. Размножаване на животните в заграждение е необходимо за да се намали смъртността особено при яретата и да се подпомогне образуване на стадо (стада) от животни, които са докарани от различни места. След като се формира стадо дивите кози ще бъдат пуснати на свобода в ПП “Витоша”.