Сдружение за дива природа „Балкани“

English

Западна Стара планина

Основни дейности

През 1998 година стартира съвместен проект на три български и две сръбски неправителствени организации (ЕКОКЛУБ 2000, Чипровско родолюбиво общество, сръбското сдружение за природозащита “Мустела” и сръбското биологично дружество “Д-р Сава Петрович”) за съвместни проучвания на биологичното разнообразие в района и за обществена кампания в подкрепа на идеята за транс граничен парк в района на Западна Стара планина (Чипровци, Берковица, Годеч, Белоградчик и Чупрене). Сдружение за дива природа БАЛКАНИ (тогава Зелени Балкани-София) участва в проекта, като координатор на обществената кампания в района