Сдружение за дива природа „Балкани“

English

Западна Стара планина

Идеята за създаване на транс гранична защитена зона в Западна Стара планина на границата с Югославия се обсъжда за пръв път през осемдесетте години. Тя отново се обсъжда на двустранно равнище през 1995-96 година, когато правителствата на двете страни се споразумяват за изграждането на транс граничен парк. През 1997 година от югославската страна на Западна Стара планина е обявена защитена територия. В момента тече процедура за обявяване на Природен Парк “Белоградчишки скали”, предложен по проект на РЕЦ Будапеща. Територията, предложената за включване се простира на по-малка площ от предложения Природен парк “Западна Стара планина”, но е едно добро начало за запазването на природното и културно наследство на района.

Сдружението партнира на Информационен и учебен център по екология, който осъществява проект, насочен към развитието на устойчив туризъм в района.