Сдружение за дива природа „Балкани“

English

Родопи

Резултати

В процеса на работа в рамките на всяка от гореописаните теми са изготвени 18 доклада. Обобщаващият окончателен доклад е изготвен на базата на тези доклади и дискусиите по време на заключителния семинар с участието на по-широк кръг заинтересовани страни.

За повече информация можете да се запознаете със самия доклад, както и приложенията, към него.