Сдружение за дива природа „Балкани“

English

Родопи

Цели

Основният акцент е поставен върху анализа, подготовката на препоръки и планирането на дейности, насочени към развитие на местните общности в съзвучие с опазването на богатото природно наследство в региона на Родопите.